0938.812.811

68/1 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM